Лука 21 гл. 1-4 ст.

За достъп до архива, трябва регистрация и членство. Регистрация Вход