Лука 22 гл. 1-6 ст.

За достъп до архива, трябва регистрация и членство. Регистрация Вход