Лука 11 гл. 1-13 ст.

За достъп до архива, трябва регистрация и членство. Регистрация Вход