Лука 20 гл. 1-19 ст.

За достъп до архива, трябва регистрация и членство. Регистрация Вход