20 години църква Блага вест (концерт - необработена версия)