Самуил Шопов - Менует от Жан Филип Рамо и вариации на руска тема от Самуил Майкапар