Църква "Блага вест" е евангелска деноминация, която е част от Христовото тяло съставено от всички истински и новородени вярващи по цялата земя. Ние съществуваме, за да изпълним Великото поръчение на Христос, да занесем спасителната вест до краищата на земята, за да бъдe човечеството избавено от греховете си чрез вяра в Христос и така да прославим Бога. Това ние постигаме като проповядваме оставеното от светите пророци и светите апостоли учение записано в Свещените Писания на Новия и Стария Завет.

Наша цел е да държим здравото учение на Библията и да израстваме в Познаването на Исус Христос и в придобиването на Неговия образ в нас.

Молбата ни към Бога е българския народ да познае Господа и Спасител Исус Христос и да остави греховете си като премине от царството на тъмнината в царството на светлината.