Децата са най-голямото богатство на семейството и обществото. Те се нуждаят от голяма грижа и сериозно възпитание. Библията ни заповядва да обучаваме децата си в благочестие и любов към Бога и Словото Му.

“Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти; и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.”
Второзаконие 6:6
“Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, И не ще се отклони от него, дори когато остарее.”
Притчи 22:6


За да изпълним тези заповеди, ние учим семейството да отделя специално внимание на възпитанието на децата си и да инвестира в образованието им. В подкрепа на семейното възпитание, църквата развива и организира различни форми на обучение на децата. Всяка неделна сутрин в църквата децата имат своето богослужение. Там те научават основните библейски истории и принципите залегнали в тях.

Всяка година се организират детско-юношески лагери край морето. Там за една седмица децата прекарват време заедно, изучават Библията и прилагат наученото на практика.

Юношите подготвят библейски уроци и всяка вечер изнасят проповед пред по- малките. Така те се научават да разбират Библията и да предават наученото на ближните.

Става традиция да се организира пролетен скаутски лагер. На него участниците биват учени на допълнителни умения, като ориентиране, оцеляване, опъване на палатки, организиране на бивак и др. Най-важно и основно обаче остава семейното възпитание. Ако родителите не поемат и носят своята отговорност да възпитат децата си със слово и добър пример, никоя институция не може да попълни празнината. Затова отправяме апел към родителите да учат децата си на любов към Бога и Неговото Слово. Да показват добрия пример на семейния живот и така да формират светогледа на своите деца. Насърчаваме родителите да включват децата си в неделните уроци и да подкрепят учителите, които са се посветили да работят за доброто на децата ни.

Учители

Цветанка Ятанска - ръководител на екипа учители в неделното, библейско училище.
Ани Господинова
Ани Бахчеванова
Галя Чобанова
Данаил Станев
Добринка Миланова
Жени Евтимова
Мадлен Костова
Марияна Мандичева
Мергюзе Хасанова