Духовен съвет

Духовният съвет на църквата е библейският инструмент за здраво и балансирано ръководство на обществото. Както казват свещените Писания, “където няма мъдро ръководене, народът пропада, а в многото съветници има безопасност”. Именно затова мъдрото ръководене се постига чрез изграждането на екип от посветени и зрели християни. Те са способни да виждат и набелязват стратегически важни цели и задачи, които църквата трябва да постига, за да върви и да се развива в правилната посока. Тъй като последователите на Христос са светлина и сол на земята, те трябва да бъдат хората с най-добри постижения, всеки в своята област. Те са тези, които трябва да издигнат моралния стандарт и Божиите истини, както в църквата, така и в света. Затова доброто ръководство на църквата е от основно значение за изпълнението на мисията и завета на всеки един християнин, както и за реализирането на целия му потенциал.
Членовете на духовния съвет са: Людмил Ятански – председател, Стефан Врачев – секретар, Емил Бошев, Петър Господинов, Петър Рашев и Ивайло Бахчеванов – членове.

Главен пастир

Преди повече от 20 години Людмил Ятански и съпругата му Цветанка Ятанска полагат основите на църква „Блага вест“ – София. Днес заедно с екип от разностранно надарени и посветени служители те работят за изграждането както на местната християнска общност, така и на Тялото Христово в България и Македония.
Людмил Ятански е магистър по хуманитарни науки и главен пастир на Българска евангелска църква „Блага вест“ – София. Преподава херменевтика и омилетика във Висшия евангелски богословски институт.

Неговата мечта е България да бъде преобразена от хора, които обичат истината и правдата. Хора, които са призвани от Бога да носят различен стандарт и ценностна система, превъзхождащи пошлостта и разрухата от неморалността и бунта срещу Твореца. Ценностна система, основана върху древните и непреходни библейски истини и принципи.
Пастир Ятански работи приоритетно върху изграждането на зрели християнски ръководители в широк спектър от области, както в църквата, така и в обществото.

Заедно със съпруга си, Цветанка Ятанска полага основите на неделното детско библейско училище. През годините тя изгражда екип от квалифицирани, отдадени на призванието си и любящи учители. Този екип с неуморен труд успява да изгради жизненоважната здравословна среда за децата и юношите в църковното семейство. Един от много успешните и плодотворни проекти е летният детско-юношески лагер. По време на провеждането му учителите, заедно с по-големите юноши и младежите, подготвят динамична програма за по-малките.
Освен като пастир и ръководител на неделното училище, Цветанка участва в хвалебната група от самото основаване на църквата.

Асистент пастири

Стефан Врачев произхожда от посветено християнско семейство. Започва дейността си в църква „Блага вест“ още в зората на нейното зараждане. С постоянство и неуморен труд той създава екип от певци и музиканти, които изкусно хвалят Бога. Разбира се, основният приоритет е истинското почитане и прославяне на Бога, като музиката е уникално средство за постигането на тази цел.
Основна цел на хвалението е да възпитава любов и почит към Бога и да ги изразява с една от най-висшите форми на изкуство – музиката.

Стефан Врачев е пианист в Софийската Филхармония, преподавател по история на християнската музика във Висшия евангелски богословски институт и е асистент-пастир и главен водач на групата за хваление в Българска евангелска църква "Блага вест" – София.
Заедно със съпругата си Йония творят музика, поезия и хвалебни песни.

Ръководители на служения

Малки юноши

Христо Ятански е един от водачите на малките юноши. Заедно с Георги Мулешков стартират група от ентусиазирани подрастващи и заедно споделят храна на трапезата, игри и четене, както и размишление върху Словото, разбира се.
Изграждането на привлекателна и чиста среда, в която се гради характер, изграден върху библейските ценности, е в основата на изграждането на личността.

Христо се развива и като специалист в ИТ технологиите. Изгражда и поддържа електронната страница на църквата. Организира и реализира видео- и аудиоизлъчванията на редовните събрания, както и на различните публични дейности на църквата.
Бурното развитие на технологиите разкрива неподозирани възможности за разпространението на благата вест. Чрез умело инвестиране и усвояване на новите начини на комуникация, благовестието се разпространява безпрепятствено и успешно както никога преди.
Мечтата на Христо е да послужи както на местната църква, така и на църквата в България за по-ефективно разпространение на доброто и здраво учение на Исус Христос, с всички средства на съвременните технологии, и да обучи силен екип от млади християни, специалисти в областта.

Георги Мулешков (заедно с Христо Ятански) ръководи малките юноши. От дете израства и се развива в църквата и е един от добрите плодове на Божието царство в България. Като посветен на Бога младеж, той дава пример и се грижи за тези, които идват след него.
Участвал е активно в юношеските събрания, лагери и събития през годините, като е давал своя градивен принос.

Големи юноши

Николай Драганов поема юношеската група през 2009 г. Заедно с Добринка Миланова, Рая Ятанска и Мариета Маринова изграждат сплотен колектив и организират множество краткосрочни излети, екскурзии и игри в парковете. И най-важното е, че чрез всичко това създават здравословна духовна среда за юношите.
През 2012 г. Ники се жени и към групата от водачи се присъединява неговата съпруга Чанка.
Новото предизвикателство пред всички тях е създаването и изграждането на юношеска група за хваление.

Наред с всичко това, Николай организира и разпространението на християнска литература от църквата. Преди почти десетилетие, заедно с Петър Рашев започват активно разпространение на Библията в светските книжарници в София. След силна съпротива и предразсъдъци вратите постепенно се отварят и в момента различни вериги книжарници са зареждани редовно с християнска литература и библии.
Николай води и библейски изучавания на редовните събрания на църквата.

Рая Ятанска е бакалавър по икономика и е пред завършване на своята магистратура по макроикономика в УНСС.
Рая ръководи административния отдел в църквата. Активно участва в екипа на юношеските ръководители.
Със своя организаторски усет съумява да поддържа, развива и координира различните дейности и събития в църквата. Изгражда комуникациите и поддържа връзките и отношенията с телекомуникационните компании, с които работим.
Рая е естет и е една от движещите сили в украсата и подредбата на интериора за различните празнични събития на църквата. Тя мечтае да развие един завършен и цялостен продукт за всички младоженци, които желаят да сключат завет с Бога в църква.

Добринка Миланова е част от екипа на юношеските ръководители. Активно работи в неделното училище. Тя е един от учителите, които редовно участват в летните лагери на църквата.


Младежи

Мирослав Рашев има огромен дял в изграждането на църква “Блага вест”. От ученическите си години започва да споделя вярата си и в резултат на това негови приятели и съученици приемат Христовата вяра. Те се превръщат в млади образовани специалисти и посветени християни. Всички те заедно оформят младежката група, която се развива до настоящия момент.
Мирослав Рашев, Данаил Станев и Алекси Алексов оформят водещия екип на младежкото събрание. Впоследствие към тях се присъединяват Петър и Илияна Рашеви.