Когато човек е пропит с благовонен аромат, той го носи навсякъде със себе си и всички околни го усещат. По същия начин, когато някой е бил в присъствието на Исус Христос, носи Неговия аромат и всички околни го разбират. Не е възможно ароматът на Бога да остане скрит и заровен зад стените на една сграда или в рамките на един град или държава. Християнството е живот, който се разпространява и не може да бъде спрян. Ето защо живата църква носи живот, който се разпространява отвъд нейните граници. Последните думи на Христос, отправени към учениците Му, ясно разкриват това естество на Неговото царство, а именно, че то неустоимо ще се разпространява по целия свят. Не е нужно да се заповядва на живота да живее, това просто е неговото естество. Не е нужно на една църква, която е обиталище на Христос и Светия Дух, да й бъде заповядвано да пръска живот и да го носи навсякъде. Това е нейното естество. Ние инвестираме в разпространение на благата вест за Исус Христос по целия свят. Излъчваме нашите богослужения на живо през интернет. Подкрепяме финансово църкви както в България, така и зад граница – Македония, Индия.

И така, идете, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в Името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Матей 28:19