Музиката е език, на който все повече хора говорят и който все повече хора слушат. Влиянието и посланието на музиката е огромно. Но какво е нейното послание? Тя може да разрушава, но може и да съгражда. Зависи в какви ръце ще попадне. С музика, песни и танци могат да се развихрят най-низките човешки страсти. Но музиката може да изрази и най-съкровените, възвишени и чисти копнежи и стремежи на човешкото сърце.

С музика и поезия ние можем да говорим на Бога и да адресираме ближния. Можем да изливаме сърцата си в молитва на благодарност, или пък във вик за помощ. И това не е нищо ново. От древността, дълбоко посветените на Бога мъже и жени са пяли и възхвалявали своя Създател. В сърцето на Библията е запечатана книгата Псалми. Поезия, която божиите люде са раждали вдъхновени от Светия Дух, и чрез която са се покланяли на Него.

Днес ние използваме музиката, за да изразим нашата почит, възхита и преданост на Бога. Без да отричаме традицията, ние търсим жив, пулсиращ начин да споделим мислите и емоциите си, които възхваляват Бога.

Някой би попитал защо трябва Бог да бъде възхваляван? И отговорът е: Не трябва. Възхвалата, възхитата и преклонението са естествен резултат от срещата с живия Бог. Не е възможно човек да се изправи пред величието на творението, пред необятността на космоса и да не онемее от възхита. Още по-невъзможно е човек да се доближи до Твореца на това грандиозно творение и да не падне по лице от благоговение. Истиснкото хваление и поклонение пред Бога не е продукт на натиск отвън, но е вътрешен изблик на възхитено и благодарно сърце.

Исус Христос, в един разговор, казва, че: “иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му.”

Истинските хора, които се покланят на Бога честно, са тези, които правят това в ежедневието си, с музиката на своя живот. Няма поклонение, което да се състои само и единствено от песни и поезия. Истинското хваление продължава през целия ни живот, като с всяко действие ние, или показваме уважение и почит към Отец, или Го позорим. И когато запеем, можем само да потвърдим всичко, което сме казали вече с поведението си.

Понеже сме чули с ушите си, видели с очите си, попипали с ръцете си – Словото на Живота, а именно, понеже сме се докоснали до живия Бог – Исус Христос. Понеже са били простени греховете ни и запалени с любов сърцата ни, ние се възхищаваме, хвалим и почитаме Бога с цялото си естество, и каним всеки да дойде и опита, че Господ е благ и милостта му трае довека.