НИЕ ВЯРВАМЕ в Единия Бог и Отец, Творец на небето и земята, Който е Дух, Вечен, и неразделен, Всемогъщ, Вездесъщ и Всезнаещ. Той е свят, праведен, любов, истинен и верен и само на Него подобава поклонение.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че Бог съществува в три лица /личности/ - Отец, Син и Святи Дух еднакво достойни за поклонение и че тия три са едно.

НИЕ ВЯРВАМЕ в Господ Исус Христос, Съвършен Бог и Съвършен човек единствения Спасител на грешниците. Той бе разпнат за нас, умря, беше погребан, възкръсна на третия ден според Писанията и се възнесе на небето и Който ще се върне със слава да съди живите и мъртвите в последния ден.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че човек бива оправдан пред Бога, само по благодат чрез жива вяра в Исуса Христа, която действа с любов.

НИЕ ВЯРВАМЕ в кръщението в Святия Дух, което е различна опитност от новорождението и е начало за проявяване на духовните дарби и служения.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че Христовата църква се състои от истински новородени, покаяни вярващи, които изповядват Христос и че Главата на Църквата е Сам Христос.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че тайнствата на Христовата църква са водното кръщение и Господната вечеря (причастието).

НИЕ ВЯРВАМЕ, че Библията е Боговдъхновеното откровение на Божията воля към човеците и е съвършено правило за вяра и богоугоден живот. Приемаме, че Старият Завет съдържа 39 книги, а Новият - 27 книги или всичко 66 книги, които са признати за канонически.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че единствената истинска основа за християнско общение е Божията любов (агапе), без която не можем да се наречем християни, и която е по-велика от всички различия съществуващи между човеците.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че поклонението към Бога трябва да бъде интелигентно и за това отдаваме основно значение на Библията, която ни учи да се покланяме според Неговата воля.