На живо

Богослужения

Неделя от 10:00 часа

Контакти

гр.Свищов, 5250, Ул. Драган Цанков №15
/ сградата на бившето СМК зад Полицията/
ivanmochkov@mail.bg