Семейството е дар от Бога и е най-голямото богатство на човечеството. То е едно от тайнствата на църквата. Отразява огромната любов на Христос към Неговата невяста. В него се развиват дълбоки взаимоотношения. Любовта разцъфтява. В него се раждат децата и биват отглеждани. Там те получават своето възпитание и изграждат своя светоглед.

Но семейството е градина, която или се обработва и процъфтява, или се изоставя и запустява. Ако бъде занемарено и изоставено, то се превръща в бунище. Бурените на злобата, омразата и завистта избуяват. Оградата рухва и всеки може да граби и разрушава.

Когато семейството е слабо, църквата е слаба, обществото е слабо. Няма устои.

Затова, за да се наслаждаваме на богатството от топли и дълбоки взаимоотношения, за да берем добрите плодове на силно и мъдро поколение, за да имаме здрави общество и църква, сме призовани да обработваме градината на семейството и да я защитаваме. Да се учим и обогатяваме от мъдростта на Писанията и да следваме примера на Христос, който отдаде живота Си за Своята невяста. Да общуваме едни с други и да изграждаме здравословна семейна среда.

Като църковно общество сме се посветили да изграждаме семейните взаимоотношения и общуването между семейните двойки. Каним всички семейства да се присъединят към дейностите, които организираме.