Юношеските събирания се провеждат всяка неделя от 13:30 в новата сграда на църквата
"Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, И не ще се отклони от него, дори когато остарее."
Притчи 22:6
Големите юноши
от 14 до 19 години
Малките юноши
от 10 до 14 години
разглеждаме Божието Слово
общуваме
и се забавляваме