Проповед от църква "Блага вест" София от 24 септември, 2017 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Бедност – богатство“
Пасаж: I Тимотей 6

Още от I Тимотей