Проповед от църква "Блага вест" София от 18 юни, 2017 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Чистосърдечна любов“
Пасаж: I Тимотей 1:1-7

Още от I Тимотей