Проповед на църква "Блага вест" София от 20 септември, 2017 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Цар за пет минути“
Пасаж: III Царе 1 глава

Още от I Тимотей