Проповед от църква "Блага вест" София от 17 септември, 2017 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Вдовиците“
Пасаж: I Тимотей 5

Още от I Тимотей