Служба на църква Блага вест София от 16 юли, 2017 г.
Говорител: п-р Мите Гошев
Тема: „Войната между половете“
Пасаж: Ефесяни 5:22-23

Още от Мите Гошев