Хваление на живо 2013

1. Дойде Светлина
2. Изумителен Бог
3. Създаден с Обич
4. Възхвалявай Го Ти
5. Изумителен Бог (2)

Още от Хваление на живо