Кои сме ние
Църква "Блага вест" е евангелска деноминация, която е част от Христовото тяло съставено от всички истински и новородени вярващи по цялата земя. Ние съществуваме, за да изпълним Великото поръчение на Христос, да занесем спасителната вест до краищата на земята, за да бъдe човечеството избавено от греховете си чрез вяра в Христос и така да прославим Бога. Това ние постигаме като проповядваме оставеното от светите пророци и светите апостоли учение записано в Свещените Писания на Новия и Стария Завет.

Наша цел е да държим здравото учение на Библията и да израстваме в Познаването на Исус Христос и в придобиването на Неговия образ в нас.

Молбата ни към Бога е българския народ да познае Господа и Спасител Исус Христос и да остави греховете си като премине от царството на тъмнината в царството на светлината.

В какво вярваме

НИЕ ВЯРВАМЕ в Единия Бог и Отец, Творец на небето и земята, Който е Дух, Вечен, и неразделен, Всемогъщ, Вездесъщ и Всезнаещ. Той е свят, праведен, любов, истинен и верен и само на Него подобава поклонение.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че Бог съществува в три лица /личности/ - Отец, Син и Святи Дух еднакво достойни за поклонение и че тия три са едно.

НИЕ ВЯРВАМЕ в Господ Исус Христос, Съвършен Бог и Съвършен човек единствения Спасител на грешниците. Той бе разпнат за нас, умря, беше погребан, възкръсна на третия ден според Писанията и се възнесе на небето и Който ще се върне със слава да съди живите и мъртвите в последния ден.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че човек бива оправдан пред Бога, само по благодат чрез жива вяра в Исуса Христа, която действа с любов.

НИЕ ВЯРВАМЕ в кръщението в Святия Дух, което е различна опитност от новорождението и е начало за проявяване на духовните дарби и служения.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че Христовата църква се състои от истински новородени, покаяни вярващи, които изповядват Христос и че Главата на Църквата е Сам Христос.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че тайнствата на Христовата църква са водното кръщение и Господната вечеря (причастието).

НИЕ ВЯРВАМЕ, че Библията е Боговдъхновеното откровение на Божията воля към човеците и е съвършено правило за вяра и богоугоден живот. Приемаме, че Старият Завет съдържа 39 книги, а Новият - 27 книги или всичко 66 книги, които са признати за канонически.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че единствената истинска основа за християнско общение е Божията любов (агапе), без която не можем да се наречем християни, и която е по-велика от всички различия съществуващи между човеците.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че поклонението към Бога трябва да бъде интелигентно и за това отдаваме основно значение на Библията, която ни учи да се покланяме според Неговата воля.
Църкви Блага Вест
Блага Вест Свищов

п-р Иван Мочков
Facebook страница

Блага Вест Габрово

п-р Благой Господинов
Facebook страница

Добра Вест Македония

п-р Мите Гошев
Уеб страница

Водещи служители
Людмил и Цветана Ятански
главен пастир
Стефан Врачев
Асистент пастир, главен водач хваление
Николай и Чанка Драганови
Асистент пастир, главен водач юноши
Алекси Алексов
Асистент пастир, администрация
Рая и Атанас Момчеви
Водачи на юнощеско служение
Иван и Мая Влаевски
Водачи на юнощеско служение
Мартин Врачев
Водач на юнощеско служение
Стефан Ятански
Водач на юнощеско служение
Георги Мулешков
Водач на малки юноши
Христо Ятански
Водач на малки юноши
Кийт и Шери Фресонки
Водачи на семейно служение