Алекси Алексов – „Проповедта не е свършила!“ – 11.04.2018

Проповед от църква "Блага вест" София от 11 април, 2018 г.
Говорител: Алекси Алексов
Тема: „Проповедта не е свършила!“
Пасаж: Яков 1:19-27

124 преглеждания