I Тимотей 1 гл. 6-12 ст.

За достъп до архива, трябва регистрация и членство. Регистрация Вход