I Тимотей 2 гл. 18-20 ст.

За достъп до архива, трябва регистрация и членство. Регистрация Вход