Николай Драганов – „Вяра в Божието обещание“ – 07.02.2018

Служба на църква „Блага вест“ София от 7 февруари, 2018 г.
Говорител: Николай Драганов
Тема: „Вяра в Божието обещание“
Пасаж: Римляни 4:13-25

168 преглеждания