п-р Людмил Ятански – „Вяра под натиск“ – 01.05.2022

Служба на църква Блага вест София от 1 май, 2022 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Вяра под натиск“
Пасаж: Яков 1

107 преглеждания