Кали, Марти, Сами – „Плътският християнин“ – 07.03.2018