Лука 22 гл. 63-71 ст.

За достъп до архива, трябва регистрация и членство. Регистрация Вход