Лука 24 гл. 13-53 ст.

За достъп до архива, трябва регистрация и членство. Регистрация Вход