Лука 23 гл. 1-25 ст.

За достъп до архива, трябва регистрация и членство. Регистрация Вход