Лука 12 гл. 1-34 ст.

За достъп до архива, трябва регистрация и членство. Регистрация Вход