Лука 13 гл. 1-21 ст.

За достъп до архива, трябва регистрация и членство. Регистрация Вход