Лука 14 гл. 1-14 ст.

За достъп до архива, трябва регистрация и членство. Регистрация Вход