Лука 17 гл. 11-19 ст.

За достъп до архива, трябва регистрация и членство. Регистрация Вход