Лука 17 гл. 20-37 ст. и 18 гл. 1-14 ст.

За достъп до архива, трябва регистрация и членство. Регистрация Вход