Лука 18 гл. 18-30 ст.

За достъп до архива, трябва регистрация и членство. Регистрация Вход