Лука 18 гл. 9-17 ст.

За достъп до архива, трябва регистрация и членство. Регистрация Вход