Лука 19 гл. 29-48 ст.

За достъп до архива, трябва регистрация и членство. Регистрация Вход