Лука 1 гл. 39-56 ст.

За достъп до архива, трябва регистрация и членство. Регистрация Вход