Лука 22 гл. 42 ст.

За достъп до архива, трябва регистрация и членство. Регистрация Вход