п-р Жоел Широн – „Помогни на неверието ми“ – 12.05.2019