п-р Людмил Ятански – „Аз, разбойникът“ – 01.01.2020