п-р Людмил Ятански –"Който не иска да работи, не трябва да яде" – 24.01.2016 г.