п-р Людмил Ятански – „Мъдрите се покланят не на себе си, а на Бога“ – 24.12.2017