Петър Рашев – "Борба за вярата срещу лъжливите учения" – 14.02.2016 г.