20 години църква Блага вест (концерт - обработена версия)